zhv
04.06.13,09:23
Dobrý deň,
zamestnankyni vykonávame zrážku na základe predoloženia dohody o zrážkach podĺa §551 ods.2 zákona č.40/1964 občianského zákonníka.Dnes nám bol doručený exekučný príkaz na neprednostnú pohladávku z 1/3 mzdy. Mám začať vykonávať exekúciu a oznámiť to prvej spoločnosti?
Andyke
04.06.13,15:22
Koľko zrážaš na tú dohodu? Ak presne 1/3-inu aká by bola zrážka pri výkone rozhodnutia, tak exekútorovi napíšeš , že je v poradí.
Ak zrážaš menej ako by bola 1/3 pri exekúcii, tak pošli ten rozdiel exekútorovi z prvej tretiny.