i&g
04.06.13,09:34
Ako správne zaokrúhliť daň z príjmu, keď vychádza 9,196 €?
zanetth
04.06.13,09:39
Daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol, tak by to malo byť 9,19. Ak sa mýlim opravte ma.
avalik
04.06.13,09:39
(1) Základ dane, nepeňažný príjem [§ 5 ods. 3 písm. a)], preddavky na daň (§ 34, 35, 42 a 44), zdaniteľná mzda (§ 35) a daň (§ 15, § 31 ods. 3 a § 43) sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol. Nezdaniteľné časti základu dane (§ 11) a daňový bonus (§ 33) sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor.

9,19