bea
04.06.13,10:20
Je to tak, že keď dodáme do Japonska službu prieskum trhu (patrí do § 16 ods. 17) štátnej inštitúcii, ktorá nemá žiadnu podnikateľskú činnosť, fakturujeme s DPH?
Prípadne, čo treba požadovať ako dôkaz o ekonomickej činnosti Japonca ?

Ešte doplním, ak by to bolo pre Japonského odberateľa, ktorý nevykonáva ekonomickú činnosť, ale by výsledok služby použil na území Slovenska, tak by to bolo bez diskusií s DPH?
Andrej13
04.06.13,17:22
Ja to chápem inak: par. 16 ods. 16: Miestom dodania služieb uvedených v odseku 17 vrátane prijatia záväzku zdržať sa zámeru ich vykonávania alebo zdržať sa ich vykonávania úplne alebo čiastočne, ak sú tieto služby dodané osobe inej ako zdaniteľnej osobe, ktorá má sídlo, bydlisko alebo sa obvykle zdržiava mimo územia Európskej únie, je miesto, kde má táto osoba sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.

takže jedná sa o inú osobu ako zdaniteľnú, takže sú tieto služby s miestom dodania tam kde má sídlo, takže v Japonsku. takže prenos daňovej povinnosti. To mi z toho vyplýva, ale nerozumiem, že by to takto malo byť. Prosím teda o ďalšie názory. ďakujem.
bea
05.06.13,12:54
Zrejme som v omyle a ozaj je to tak, že keď poskytujeme službu, ktorá je uvedená v §16, ods. 17 vôbec sa nemusíme zaoberať tým, či je odberateľ zdaniteľná osoba alebo nie a fakturujeme bez DPH.
Mňa stále mýli to, že mám nejako zafixované, že DPH niekto vždy musí zaplatiť a v tomto prípade to asi tak nie je. Lebo pochybujem, že napr. v tom Japonsku prijímateľ služby bude odvádzať DPH do ich rozpočtu....
bea
05.06.13,12:54
Ešte upresním, aby nedošlo k omylu. Ide o odberateľa z tretieho štátu....
Andrej13
05.06.13,13:01
hej, preto by som si rad precital nazory ostatnych, lebo tiez som v tom, ze to DPH musim niekto zaplatit, a tiez neviem, ci prave v Japonsku to niekto zaplati.