MgrJanka
04.06.13,12:46
Ako zaúčtovať (aký účet zaúčtovať) akoby platbu vopred (protistrana je účet D 384, MD ???) a následne zaúčtovať zápočet s dodávateľskou faktúrou? Účtovanie:
321/???
Tweety
04.06.13,13:00
Môžeš použiť napr. 395. ALe platba vopred na 384?
MgrJanka
04.06.13,13:08
Výkony budú rozpúšťané v budúcom období
KEJKA
04.06.13,13:43
máš 311/384?
a na strane dodávateľa 5xx/321?
obe faktúry sú po splatnosti?
MgrJanka
04.06.13,13:46
311 to nemôže byť, nie je to klasická pohľadávka; je to vlastne tzv. kredit - dobrovoľne zaplatený príspevok na úhradu budúcich služieb
KEJKA
04.06.13,14:12
ak nemáš pohľadávku a záväzok voči tomu istému partnerovi - tak nemôžeš robiť zápočet.
A ak máš kredit, tak nie 384 - ved píšeš o budúcich službách. ide potom bud o klasický preddavok 324 /+vysporiadať DPH/ alebo o nejakú kauciu 379 -ale to sa mi zo zadania nezdá.