M3G
04.06.13,18:18
Je potrebné evidovať cez ERP aj úhradu vystavenej faktúry, ktorú klient zaplatil platobnou kartou a ktorá nám prišla na účet?

Teraz pozerám usmernenie na drsr.sk a nechápem prečo sa platba kartou považuje podľa zákona o ERP za hotovosť.
KEJKA
04.06.13,18:21
musíš ju evidovať, lebo ako sama píšeš, zákon ustanovil, že aj platba kartou sa považuje za úhradu v hotovosti.
M3G
04.06.13,19:08
Platí to aj v tom prípade, ak nemáme predajné miesto, kde by mohli zákazníci platiť kartou?
T.j. faktúru napríklad zaplatí zákazník kartou na druhej strane zemegule.
marjankaj
04.06.13,19:16
A to sa ti ako podarilo zaregistrovať v tvojej pokladni?
M3G
04.06.13,19:22
Nerozumiem celkom otázke. Pokladňa je zaregistrovaná na sídlo, lenže "tržba" sa neprijíma na predajnom mieste.
KEJKA
04.06.13,19:33
to je potom internetový predaj, nie? Na ten sa ERP nevzťahuje. Z. o ERP
M3G
04.06.13,19:40
je to internetový predaj, ale ten dôvod, prečo sa na internetový predaj-platby kartou nevzťahuje ERP je predajné miesto?
blavaciko
05.06.13,01:55
Zákon o používaní elektronických registračných pokladniciach ukladá povinnosť evidovať v ERP tržby prijaté v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahradzajúcimi hotovosť
blavaciko
05.06.13,01:59
Zákon o používaní elektronických registračných pokladniciach ukladá povinnosť evidovať v ERP tržby prijaté v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahradzajúcimi hotovosť, prijaté na predajnom mieste ( miesto, kde sa prijíma tržba).

To znamená, že pokiaľ zákazník vykoná platbu mimo predajného miesta, napríklad prostredníctvom internetu, podnikateľ nemá povinnosť túto tržbu evidovať v ERP.

Pokiaľ ale ide ale zamestnanec (alebo podnikateľ) priamo k zákazníkovi s platobným terminálom, z miesta platby sa stáva predajné miesto (prijíma sa na ňom tržba) a je potrebné túto platbu evidovať v ERP.