ekovm
05.06.13,12:41
V s.r.o. sú 4 spoločníci. V prípade , že 1 spoločník predáva svoj podiel 2 spoločníkom / čiže to bude už len 3 osobová s.r.o./ môže sa podiel na zisku vyplatiť len tomu jednému alebo sa musí aj ostatným členom, hoci oni výplatu nepožadujú a svoj podiel chcú ponechať v spoločnosti?
KEJKA
05.06.13,14:02
1+2=4??
KEJKA
05.06.13,14:05
Cena obchodneho podielu je niečo iné ako podiel na zisku.
Cenu za OP si vyrovnajú medzi sebou spoločníci.
Podiel na zisku schvaľuje VZ a vypláca z prostriedkov sro.
ekovm
06.06.13,10:54
Ide o to či VZ môže schváliť výplatu podielu na zisku iba 1 spoločníkovi /ktorý vystupiuje z s.r.o./ a podiely ostatných by ostali vo firme