i-n-k-a
06.06.13,07:42
Dobrý deň, už dlhšie si neviem poradiť s DPH. Sme česká firma registrovaná so slovenskou DPH bez prevádzky na slovensku. Vystavujeme faktúry za služby Kaučing - školenie a vzdelávanie. Našimi odberateľmi môžu byť aj občania aj zdaniteľné osoby. A tu je ten oriešok... Ako vystaviť faktúry:
1., keď je odberateľ občan a kaučing sa konal na územi SR
2., keď je odberateľ občan a kaučing sa konal na území ČR
3., keď je odberateľ zdan. osoba- plátca DPH kaučing sa konal na území SR
4., keď je odberateľ zdan. osoba- plátca DPH kaučing sa konal na území ČR
5., keď je odberateľ zdan. osoba- neplátca DPH kaučing sa konal v SR
6., keď je odberateľ zdan. osoba- neplátca DPH kaučing sa konal v ČR.

Ďakujem krásne za skorú odpoveď
tictac7
06.06.13,08:05
pri školeniach sa miesto dodania určuje podľa toho, kde je školenie uskutočnené. V Tvojom prípade, ak je školenie na SK, tak je miestom dodania SK a keďže ste tu registrovaní na DPH, tak použijete SK DPH a fakturujete s SK DPH. Obdobne v Čr.
i-n-k-a
06.06.13,08:40
Takže všetko čo je na územi SR vystavovať so SK DPH, a čo v čechách tak s CZ DPH. A ako vystaviť keď je to zdaniteľná osoba neplátca DPH ? Vystaviť so slovenskou 20% DPH, alebo bez?
labutienka
06.06.13,09:09
Ak sa na školenia môže prihlásiť ktokoľvek (verejnosť), miesto dodania sa určuje podľa toho, kde sa školenie uskutočňuje bez ohľadu na to, či ide o zdaniteľnú alebo nezdaniteľnú osobu. V tomto prípade v SR so slovenskou DPH, v ČR s českou DPH.
i-n-k-a
06.06.13,09:22
Podľa §69 ods.(3) Zdaniteľná osoba a právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobu a je registrovaná pre daň podľa § 7, sú povinné platiť daň pri službe dodanej zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo zahraničnou osobou z tretieho štátu, ak je miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 v tuzemsku.

Čiže v prípade, ak slovenská zdaniteľná osoba nie je registrovaná pre DPH a je príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu, pri ktorej je povinná platiť daň podľa § 69 ods.3 zákona o DPH má povinnosť podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred prijatím služby podľa § 7a ods.1 zákona o DPH a následne podať daňové priznanie v zmysle § 78 ods.3 zákona o DPH a v tej istej lehote zaplatiť aj daň.

Česká firma vystaví faktúru pod českým DPH bez DPH a slovenská firma to zdaní. Aspoň ja som to tak pochopila.
i-n-k-a
06.06.13,09:38
V skratke ako by sa malo fakútorvať, ak som to dobre pochopila :-)

Odberateľ zo SR Miesto konania Faktúra

občan - Územie SR - SK DPH s 20 % DPH
občan - Územie ČR - CZ DPH s 21 % DPH

ZO plátca DPH - Územie SR - CZ DPH bez DPH
ZO plátca DPH - Územie ČR - CZ DPH s 21 % DPH

ZO neplátca DPH Územie SR- CZ DPH bez DPH ***
ZO neplátca DPH Územie ČR- CZ DPH s 21 % DPH

*** Zdaniteľná osoba neplatca DPD daň si vypočíta a odvedie na DU
labutienka
06.06.13,10:04
Podľa mňa takto to je, ak si firma objedná školenie pre seba a nie je to školenie, kde sa môže prihlásiť ktokoľvek. Pozri http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/pokyny_dr_sr/data/mp_par16_3_2011.pdf