Katka1010
06.06.13,07:58
Prosim Vas prilezitosny prijem podla par. 8 zakona o dani z prijmov je oslobodeny od dane aj odvodov do vysky 500e rocne?
Kvaka
06.06.13,09:29
Príležitostný príjem je od dane oslobodený do výšky 500€. V daňovom priznaní sa uvedie len časť príjmu, presahujúca sumu 500€.
Samozrejme, toto platí, ak si neuplatňuješ oslobodenie pri iných príjmoch, pri ktorých sa dá oslobodenie 500€ uplatniť (z príjmov z prenájmu, zo zisku z prevodu cenných papierov).
Odvody do ZP sa platia len zo sumy, uvedenej v daňovom priznaní, teda zo sumy presahujúcej 500€.
Katy a R
06.06.13,09:51
Nezabudnúť, že tých 500 eur platí v súčte - aj pre §6 odst 3 aj pre §8 odst 1 a