miruka
06.06.13,08:13
Podľa zmluvy o nájme máme od 1.4.2013 fakturovať ďalšej firme nájom za stroje a to 500 EUR štvrťročne, chcem sa opýtať, že v ktorom mesiaci resp. v ktorom období robím prvú faktúru? Ďakujem.
Tweety
06.06.13,08:22
Podľa zmluvy, buď máte fakturáciu dopredu alebo pozadu za obdobie, ale to zistíš priamo zo zmluvy.
miruka
06.06.13,08:27
Ďakujem za odpoveď, ale v zmluve to neni uvedené.
Tweety
06.06.13,08:29
Potom je ná vás, kedy budete fakturovať.
Ak si teda fakturovala v apríli, neurobili si chybu.
miruka
06.06.13,08:35
Ďakujem, lebo som už vyfakturovala 30.4.2013 na 2. štvrťrok a myslela som si, že som spravila chybu. Tak je to ok 30.4.2013?