mmeri
06.06.13,09:59
celkový obrat? to znamená, že aj nezaplatené fa? Alebo len skutočný príjem, zaplatené faktúry?
Som kvartálny platiteľ od. r 2006.
Prosím Vás do tohto príjmu sa počíta aj príjem z uhradených faktúr ak robím vývoz do ČR?
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
marjankaj
06.06.13,10:03
aké účtovníctvo vedieš?
marjankaj
06.06.13,10:06
Zita5
06.06.13,10:17
V JU - skutočne uhradené príjmy
V PU - výnosy
§4 odst.9 (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2013-a.html#4) ako tu už uviedol marjankaj

Ale doplňte do Vašej otázky , či sa otázka týka novo registrovaného platiteľa , ale už existujúceho platiteľa DPH, ktorý je toho času štvrťročným platiteľom DPH a sleduje obratovú podmienku a časovú podmienku .Dosť dôležitá informácia .

Registrácia nového platiteľa http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/registracia/registracia.html

Metodický pokyn pre už existujúceho platiteľa viď príloha
marjankaj
06.06.13,10:46
A ten §4 ods.9 si nečítala? Myslíš že ČR je tuzemsko?
mmeri
06.06.13,11:22
ďakujem veľmi pekne, som tu 1x tak sa neviem 100% orientovať
Cecilia
20.08.13,14:33
v zákone sa píše obrat 49 790 Eur... a v metodickom pokyne: Obratom pre účely registrácie sú výnosy (príjmy) bez dane ........Ako sa počíta obrat pred prihlásením za platcu, bez DPH alebo s DPH ? Ďakujem