Replasťačka
06.06.13,14:13
Čítam predošlé príspevky o finančnej zábezpeke a nie som si istá, či je stanovisko DÚ správne, či posúdili všetky okolnosti pri stanovení jej výšky.
Mám tiež otázku na zábezpeku pri dobrovoľnej registrácii:
SRO chce byť platca DPH, za uplynulé 3 roky neboli žiadne výnosy, kedysi bola zriadená pre hlavnú činnosť - stavebníctvo, ale po úraze spolumajiteľa sro zostala stagnovať.
Spolumajiteľka a zároveň konateľka sro podniká cca od roku 1998 ako SZČO, má zamestnancov, platcom DPH je zhruba 14 rokov, nikdy nemala žiadne nedoplatky na daniach, odvodoch, dodávateľom platila tiež vždy v stanovenom termíne. Chcela by svoju podnikateľskú činnosť ako SZČO ukončiť a pracovať v tom istom odvetví v sro. Má veľa zásob tovaru, predala by ho sro, ale najskôr treba registrovať sro pre DPH. Problém je výška zábezpeky, bojí sa, že v prípade vysokej čiastky sa stane platobne neschopnou , nechce si pokaziť meno u dodávateľov.
Potrebovala by som vedieť, či je možné po podaní žiadosti na registráciu DPH v prípade vysokej zábezpeky zrušiť registráciu, alebo by stačilo spolu so žiadosťou podať na DÚ sprievodný list, v ktorom by sa uviedla požiadavka, že v takom prípade ruší žiadosť o registráciu.
:eek::cool: Nevie niekto poradiť ? Veľmi ďakujem za každú odpoveď.
Zita5
06.06.13,14:18
Ja vidím ako jednu z možných rád - ísť osobne za správcom dane a dohodnúť sa s ním.Avšak treba počítať s tým , že sám správca dane o zábezpeke nerozhoduje Je tam hranica zábezpeky, v ktorej sa môžu pohybovať pri zvážení plnenia si daňových povinností.Zábezpeka sa platí pred registráciou , takže ak nezaplatí , nezaregistrujú firmu za platiteľa DPH . Zákon o DPH §4c Zábezpeka na daň http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2013-a.html#4c


Dopĺňam .....pýtate sa na hranicu ..
(2) Žiadateľovi o registráciu uvedenému v odseku 1 určí daňový úrad rozhodnutím výšku zábezpeky na daň, ktorá je najmenej 1 000 eur a najviac 500 000 eur. Pri určení výšky zábezpeky na daň prihliadne daňový úrad na riziko vzniku nedoplatku na dani zdaniteľnej osoby. Žiadateľ o registráciu je povinný zložiť zábezpeku na daň do 20 dní od doručenia rozhodnutia o zložení zábezpeky na daň.

Takže jej platobná schopnosť je dobrá , tak môže skončiť na minimálnej hranici .
Moja klientka napríklad nemusela zložiť zábezpeku vôbec.Má oslobodenú činnosť okrem zdaňovanej ,máme koeficient a nepredpísali jej zábezpeku .Nemusí to byť v každom prípade.
Replasťačka
06.06.13,14:27
aká je hranica ( od - do ) ?
Replasťačka
06.06.13,14:28
myslela som, že nie je stanovaná
Zita5
06.06.13,14:32
Doplnila som moju odpoveď .
adretti
18.06.13,16:43
Ja mám skoro taký istý prípad, a nám vyrubili zábezpeku 3000 EUR.