renciatko
06.06.13,13:58
Je povinný študent, pracujúci na základe mandátnej zmluvy prihlásiť sa do zdravotnej poisťovne ako samoplatiteľ?