Usilovna
06.06.13,16:31
Ahojte,

prosím o radu ohľadom FO pri zmene účtovania z JU do PU.
Viem zaúčtovať konečné zostatky z výkazu o majetku a záväzkoch voči účtu 701, rozdiel na účet 491, ale neviem nájsť správny účet, ktorým zaúčtujem ocenenia pohľadávok minulých rokov.
Kedysi to bol zápis 491/681, ale už ten účet 681 = Výnosy zo zmeny metódy nie je aktuálny, aspom ja som ho nenašla v účtovnej osnove platnej pre rok 2013.
Prosím Vás, vie ma niekto usmerniť, kam pozrieť?
Ďakujem veľmi pekne.
a_je_to
06.06.13,18:50
Pozri predovšetkým platné Postupy pre prechod z JÚ do PÚ. Tam sú pre zmenu metódy určené účty 548 a 648. Týmito boli nahradené účty 581 a 681, ktoré boli od 1.1.2007 v Postupoch pre PÚ zrušené. Nie je to ocenenie pohľadávok z minulých rokov, ale výnos zo zmeny metódy, ibaže teraz už na inom účte.