adinka55
07.06.13,12:59
RK je zatial neplatcom dph. Predava nehnutelnosti, uplatnuje pri nich oslobodenie od dane. Hodnota predanych nehnutelnosti celkom uz prekroci obrat na platcu DPH. Co pocitat vlastne do obratu RK? Vsetky prijmy z predaja nehnutelnosti tzn. aj cenu bytu alebo len sprostredkovatelske poplatky?
Nemam v tom celkom jasno. Dakujem...
Doplnenie:
RK kupila pred cca 3 rokmi byt. Teraz ten byt chce predat za hodnotu vyssiu ako je obrat na platcu dph tj. 49750 EUR. Doteraz nemal obrat na platcu DPH. Tymto predajom vsak uz prekročí obrat. Podlieha uz tento predaj bytu dph?
KEJKA
07.06.13,13:01
závisí od zmluvy, ktorú uzatvárate.
Ale zrejme ide o sprostredkovanie, lebo samotnú nehnuteľnosť nekupujete pre RK, či je to inak?
Takže do obratu pojdu príjmy z predaja - odmena.
na základe doplnenia - áno, podlieha v tom zmysle, že po predaji sa isto musí registrovať na platiteľa DPH podľa §4, resp. zvážte toto v §4
(6) Platiteľom sa stáva aj právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá .................................................. .................... dodá stavbu, jej časť alebo stavebný pozemok alebo prijme platbu pred ich dodaním, a to tým dňom, ktorý nastane skôr, ak sa z dodania má dosiahnuť obrat podľa odseku 1, okrem dodania stavby, jej časti alebo stavebného pozemku, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 38 ods. 1. Títo platitelia sú povinní oznámiť daňovému úradu skutočnosť, na základe ktorej sa stali platiteľom, do desiatich dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti. Daňový úrad je povinný platiteľa registrovať pre daň, vydať mu osvedčenie o registrácii pre daň a prideliť mu identifikačné číslo pre daň bezodkladne, najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia oznámenia skutočnosti, na ktorej základe sa stal platiteľom.
marjankaj
07.06.13,13:33
Nie tento obrat nepodlieha DPH. Platcami DPH sa stávate až po pridelení IČDPH.
KEJKA
07.06.13,13:36
netvrdila by som to tak naisto.............
adinka55
07.06.13,13:42
Dakujem, nakoniec sme zistili ze byt kupil ako obycajna fyzicka osoba bez ICO. Ma ho cca 3 roky, teraz ho chce predat za sumu vyssiu ako 49750? Je potrebne nieco k DPH?
marjankaj
07.06.13,13:51
To netvrdím ja. To sa píše v §4/5 v poslednej vete.
(5) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá podala žiadosť o registráciu pre daň podľa odsekov 1 až 4, je zdaniteľnou osobou podľa § 3 a nie je dôvod na zamietnutie žiadosti podľa § 4c ods. 5, daňový úrad ju zaregistruje, vydá jej osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí jej identifikačné číslo pre daň. Daňový úrad vykoná registráciu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň a najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň, ak je zdaniteľná osoba povinná zložiť zábezpeku na daň podľa § 4c ods. 1. Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane (ďalej len „platiteľ“).
marjankaj
07.06.13,14:01
A čo konkrétne? FO ide predať byt a RK sa má stať platiteľom DPH?
marjankaj
07.06.13,15:43
No v tomto prípade(ods.6) mu zrejme DU pridelí IČDPH spätne.
A ak predáva cez ERP, tak môže tržby upravovať aj ERP nastavovať spätne.
azla
07.06.13,16:56
Tiež sa domnievam, že ak by nastala skutočnosť uvedená v §4 odst. 6 - tak sa spoločnosť stáva platiteľom Dph zo zákona TYM DNOM, ktorým nastane uvedená skutočnosť. - tak ako to uviedla Kejka.
marjankaj
07.06.13,17:19
Veď ja netvrdím opak. Ale to mu napíšu do kartičky a až potom to môže používať. Veď ako by uvádzal svoje IČDPH, keď ho ešte nevie? Inak v tejto téme už irelevantné.