katura
07.06.13,15:04
Dobrý deň, môžete mi prosím vás pomôcť s vypočítaním odvodov do sociálnej poisťovne od 01.07.2013 pre SZČO, ktorá bola v roku 2012 aj zamestnanec?
Príjem z podnikania za rok 2012: 24986,96
Úhrn všetkých príjmov od zamestnávateľa: 17855,02
Zaplatené do zdravotnej poisťovne 103,78 (výsledok RZZP)
Čiastkový základ dane z príjmov:159,22
Podnikal 12 mesiacov
veronikasad
07.06.13,17:07
Príjem zo zamestnania nemá vplyv na výšku odvodov do SP. V roku 2012 prekročil jeho príjem z podnikania 12-násobok min. vymer.základu, aj keď základ dane bol nízky, odvody bude platiť z minima.

Kalkulačku pre výpočet odvodov nájdeš tu :

http://www.socpoist.sk/2155-menu/55492s
katura
07.06.13,17:18
Ďakujem za odpoveď. Písala som aj do sociálnej poisťovne, tu je ich odpoveď a nejako sa v tom strácam:

"Ak zamestnanec je súčasne aj samostatne zárobkovo činná osoba, poistné platí vždy prednostne z vymeriavacieho základu (hrubý príjem), ktorý dosahuje ako zamestnanec. Ako SZČO potom platí poistné z rozdielu medzi maximálnym vymeriavacím základom a hrubým príjmom v zamestnaní.
Ak sa hrubý príjem zamestnanca rovná maximálnemu vymeriavaciemu základu (alebo ho prevyšuje), potom ako SZČO neplatí poistné na povinné nemocenské poistenie, starobné ani invalidné poistenie. Platí len poistné do rezervného fondu solidarity, ktoré platí SZČO vždy (najviac z maximálneho vymeriavacieho základu).

Príklad:
Vymeriavací základ zamestnanca je 2 700 EUR mesačne. Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby na platenie poistného na nemocenské poistenie a starobné poistenie je 800 EUR.
2700 + 800 = 3500 EUR. Nakoľko súčet vymeriavacích základov nepresiahne maximálny vymeriavací základ, zamestnanec platí poistné aj ako zamestnanec aj ako samostatne zárobkovo činná osoba."
veronikasad
07.06.13,17:41
S odpoveďou SP súhlasím, ale tvoj príjem zo zamestnania je ďaleko od max. vymeriavacieho základu.
katura
08.06.13,17:44
Ďakujem :-)