kuravesele
07.06.13,17:11
Dobrý deň, potrebovala by som pomôcť ohľadom vystavenia zálohovej respektíve ostrej faktúry do EU.

Odberateľ z EU (s prideleným IČ DPH) nám má zaplatiť platbu vo výške 40 % - 30 dní pred dodaním tovaru. Následne má doplatiť zvyšných 60% , 30 dní po dodaní tovaru. (My sme platcovia DPH).

Neviem, či bude správne ak vystavím zálohovú faktúru, ktorú nebudem v účtovníctve evidovať, na túto 40% výšku s textom : fakturujeme Vám výrobu XYZ výrobkov (bez udania množstva, a ceny za ks)?
A následne keď tovar fyzicky odíde, vystavím riadnu FA, kde udám už aj rozpísaný tovar podľa ks + ceny, a uvediem celkovú sumu - mínus zaplatenú zálohu = výsledná suma (ktorú ešte má doplatiť), a k tomuto dátumu to aj samozdaním. Môže to takto byť?

Ešte som sa s tým nestretla...Ďakujem.
a_je_to
07.06.13,19:30
Faktúru musíš podľa § 72 vyhotoviť :
- do 15 dní od prijatia platby pred dodávkou tovaru – podľa 1/f
- do 15 dní od dodávky tovaru – podľa 1/b.
Pred prijatím platby - zálohy, faktúru nevyhotovuješ. Ak povinnosť zaplatiť zálohu vopred nevyplýva priamo zo zmluvy o dodávke, tak môžeš vyhotoviť Požiadavku na zálohu, kde uvedieš celú dodávku aj s cenou a sumu požadovanej zálohy. Ale nevolá sa to faktúra, ani to nesmie byť považované za faktúru na oboch stranách.
Ani požiadavku na zálohu, ani zálohovú faktúru nijako neúčtuješ. Z tuzemskej zálohovej faktúry sa účtuje iba DPH proti pohľadávke, t.j. 378/343 a opačným zápisom sa vysporiada v konečnej faktúre. Ale u faktúry do EU niet o čom účtovať. Účtuje sa iba prijatá platba zálohy, v celej sume na 221/324 a cez 324 sa aj vysporiada v konečnej faktúre.
kuravesele
07.06.13,20:09
Ďakujem pekne.
Ale ešte by som mala dotaz, čiže keď mi príde platba tak vystavím riadnu FA do 15 dní. Ale potom by som mala ešte vystaviť jednu FA keď budem odosielať tovar odberateľovi s odpočtom tejto zálohy?
tictac7
07.06.13,20:31
...ľudia, ktorí nevedia aký je rozdiel medzi otázkou a debatou si nezaslúžia moju pozornosť.
kuravesele
08.06.13,05:59
...ľudia, ktorí nevedia aký je rozdiel medzi otázkou a debatou si nezaslúžia moju pozornosť.

Tak potom prečo pridávaš komentár a reaguješ? Ako nechápem ľudí, ktorí iba kritizujú, komplexy si treba liečiť niekde inde.
miros15
08.06.13,06:35
...ľudia, ktorí nevedia aký je rozdiel medzi otázkou a debatou si nezaslúžia moju pozornosť.

Mimo témy
marjankaj
08.06.13,07:21
...ľudia, ktorí nevedia aký je rozdiel medzi otázkou a debatou si nezaslúžia moju pozornosť.
To je kritika do vlastných radov? :---
Veď zadávateľka si chcela o téme podebatovať. V debate je to prehľadnejšie, ako keď sa vylepšuje otázka a aj odpoveď a potom sa to všetko ešte poprehazuuje, takže sa ani nevie kto kedy a na čo reaguje. Pozri si niektoré otázky, kde sa doplňuje. A odpoveď môžeš dať iba jednu. Radosť to čítať.
1. zadávateľ vie čo chce.(teda otázka/odpoveď)
2. ak to nevie druhá strana, tak to nie je problém zadávateľa.