AladarPu
08.06.13,09:00
Musím potom tento prenajímaný priestor zaradiť do kategórie F (stavby na ostat. podnik. a zarobk.činnosť), alebo G (ostatne stavby) podľa 582/2004?
Priestor je prenajímany manželke na lekáreň (kolaudácia prebehla na tento účel). Podľa VZN mesta - stavby slúžiace zdravotníckym zariadeniam sú oslobodené od dane. To však MsÚ mi nechcel schváliť. Som fyzická osoba bez živnost. listu, len s prideleným DIČ.
a_je_to
08.06.13,19:52
Podľa opisu chceš preštylizovaním pomenovania svojich priestorov uhnúť dani z nehnuteľností. Skrátka priestor skutkovo určený kolaudáciou na podnikanie s lekárňou chceš premenovať na bezplatné prenajímanie ostatnej stavby. Každý sa snaží nejako uniknúť dani z vyššieho pásma do nižšieho, ale toto sa ťažko podarí zmeniť. Zdaňuje sa stavba podľa jej určenia, aj keby sa lekáreň odtiaľ presťahovala inde a zostala by prázdna. Za zdravotnícke zariadenie sa považuje také, ktoré je financované z verejných zdrojov štátu, obce, alebo župy, čo lekáreň nie je. Lebo inkasuje tržby od obyvateľov, alebo zdravotných poisťovní. Veď musí mať aj ERP, ako iné podnikateľské predajne. Podľa opisu dani ťažko unikneš, musíš to prijať, ak to raz takto máš.
Mária27
08.06.13,20:33
Nejde o nájom ale výpožičku.
a_je_to
08.06.13,20:41
to upresňuje vzťah, ale nemení, ani neznižuje daňovú povinnosť voči DzN
Stefan2005
09.06.13,09:01
... možno by sa zišla aj informácia, či prenajímaný majetok nie je v BSM, pozrieť sa na ustanovenia, kedy treba použiť cenu obvyklú,....
AladarPu
09.06.13,19:20
Ďakujem za odpoveď. Celkom nerozumiem uvedenému.

Aj keď v LV vlastníctva som uvedený iba ja, predpokladám však, že plne podlieha BSM, nakoľko sme ho nadobudli počas nášho manželstva. Manželka nie je uvedená v LV nakoľko sa mi zdá, že to zbytočne komplikuje situáciu a vlastne má rovnaké práva k nehnuteľnosti ako ja aj bez toho.

Čo ste mysleli ... cenu obvyklú, .... Má to nejaký súvis? Ja na manželke nechcem zarábať, avšak ak nemám z prenájmu zisk, tak to nie je vlastne podnikanie a nemal/nechcel by som platiť aj dane, teda mať to čo najjednoduchšie.
AladarPu
09.06.13,19:27
Kde to je uvedené, ... ktoré je finacované z verejných zdrojov, .... ?

VZN mesta to píše jednoducho ... "Spravca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane yo stavieb pre
-stavby slúžiace zdr. zariadeniam"

Ďakujem za odpoveď.
pavol54
09.06.13,19:38
podľa mňa ak je v BSM tak živnostníčka ho má automaticky v podnikateľskom majetku tak aké prenajímanie sama sebe hoci aj za 0 ale ak by bolo ukončené BSM a bol by výlučne tvoj majetok tak jej ho môžeš prenajímať. Lekáreň je obchod so špecifickými požiadavkami a nie je zdravotnícke zariadenie pretože sa v ňom zdravotnícke úkony nevykonávajú to potom každá domácnosť je zdravotnícke zariadenie lebo tam skladujeme a užívame lieky
marjankaj
09.06.13,19:44
Áno musíš to zaradiť podľa písmena F, keďže ten priestor bude slúžiť na podnikanie.
a_je_to
09.06.13,22:02
Pozri si § 2 a 31 zákona 578/2004 o poskytovateľoch zdravotníckej starostlivosti. Podľa neho tam lekárne nie sú. Lekáreň je obchod, ako každý iný, ibaže dnes okrem mydla a zubnej pasty predáva aj lieky na recept. Pravdu máš v tom, že tie verejné zdroje nie sú podmienkou - myslel som zdravotné poistenie a rozpočty. Nehnevaj sa za to na mňa ...