efendyke
09.06.13,13:22
Zdravím,

Chcem kúpiť z Nemecka nákladné vozidlo za cca 20000eur bez DPH (do firmy).

Čítal som niečo o tom , že SR chce obmedziť platby v hotovosti, ktoré prevýšia 5000 eur.

Platí to aj pri nákupe vozidla zo zahraničia ?

Problém totiž je , že v nemeckých autobazároch požadujú buď platbu v hotovosti.
Alebo prevod na účet, ale prevod zo Slovenskej banky do Nemecka trvá aj 5 dní.
A jednoducho nemôžeme s kolegom 5 dní čakať v Nemecku kým peniaze prejdú na ich účet.

Ďakujem.
KEJKA
09.06.13,13:54
to obmedzenie už platí, nie že bude platiť.
Stačí, ak tú sumu vložíš priamo v Nemecku na účet autobazáru.
wallker
07.08.13,15:01
Prevod medzi SR bankou a bankou v DE trvá 1 deň. Banky to musia zrealizovať v zmysle zákona o bankách. Je to domáca platba. 5 dní keby si platil v USD.
tictac7
07.08.13,15:17
myslím, že na aute sa vozí už takmer 2 mesiace, takže Tvoja odpoveď je troška mimo.....
Sarlotka
07.08.13,17:25
Podľa mna je mozna platba v eu v hotovosti aj nad 5000 eur ak to umoznuju zakony danej krajiny eu a ide o plnenie v zahranici...

Ako sa postupuje v prípade, ak je platba vykonaná v zahraničí
Obmedzenie platieb v hotovosti sa vzťahuje aj na platby vykonané v cudzine, ak súvisia s plnením uskutočneným na území Slovenskej republiky a ak odovzdávajúci alebo príjemca platby má v Slovenskej republike trvalý pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania. To znamená, že ak slovenský podnikateľský subjekt predá tovar alebo poskytne službu pre zahraničného odberateľa na území Slovenskej republiky, nemôže od tohto zahraničného odberateľa prevziať platbu v hotovosti nad 5000 eur, aj keď bude platba vykonaná v zahraničí.
Rovnako to platí aj v prípade, ak slovenský podnikateľský subjekt obstará tovar alebo poskytnutie služby od zahraničného dodávateľa na území Slovenskej republiky, nemôže platbu nad 5000 eur za tento tovar alebo službu vykonať v hotovosti, aj keď by bola platba vykonaná v zahraničí.
Upozornenie: Ak k plneniu dôjde na území SR, na slovenský podnikateľský subjekt sa vždy vzťahuje zákaz platby v hotovosti, aj keď by bola platba vykonaná v zahraničí.

Príklad č. 28
Slovenský podnikateľský subjekt nakúpi tovar v Maďarsku v sume 5 200 eur. K prevzatiu tovaru dôjde na území Maďarska.
Platba môže byť vykonaná v hotovosti bez ohľadu na to, či platba bude vykonaná v zahraničí alebo na území SR, lebo sa nejedná o plnenie uskutočnené na území SR.

Príklad č. 29
Slovenský podnikateľský subjekt nakúpi tovar od maďarského dodávateľa v hodnote 6 000 eur. K prevzatiu tovaru dôjde na území SR.
Platba nemôže byť vykonaná v hotovosti, lebo sa jedná o plnenie uskutočnené na území SR.

Príklad č. 30
Slovenský podnikateľský subjekt poskytne určitú službu pre poľského odberateľa na území Poľska v hodnote 5 200 eur.
Platba môže byť vykonaná v hotovosti bez ohľadu na to, či platba bude vykonaná v zahraničí alebo na území SR, pretože sa nejedná o plnenie uskutočnené na území SR.

Príklad č. 31
Slovenský podnikateľský subjekt poskytne určitú službu na území SR pre poľského odberateľa za 7 000 eur.
Platba nemôže byť uskutočnená v hotovosti ani na území SR, ani v zahraničí, pretože ide o plnenie uskutočnené na území SR.

Príklad č. 32
Fyzická osoba nepodnikateľ predá osobné motorové vozidlo kupujúcemu, ktorým je česká fyzická osoba nepodnikateľ za 6 000 eur.
Platba môže byť vykonaná v hotovosti bez ohľadu na to, či bude vykonaná na území SR alebo ČR, lebo suma nepresahuje limit 15 000 eur.

Príklad č. 33
Slovenský podnikateľ havaruje v zahraničí. Za opravu vozidla mu zahraničný subjekt vyfakturuje sumu 5 300 eur, ktorú požaduje uhradiť v hotovosti.
Platba môže byť vykonaná v hotovosti, lebo k plneniu došlo v zahraničí.