pepa2506
09.06.13,20:35
Som zamestnana a zamestnavatel namiesto dodatku ku zmluve chce dat novu dohodu o vykonani prace. Plati sa pri takejto dohode znova socialka a zdravotna? A robi sa zvlast danove?
KEJKA
10.06.13,09:08
Môže byť dodatok k zmluve - ak súhlasíš so zmenami v ňom uvedenými, podpíšeš a PP sa neprerušuje.
Ak ti dá novú zmluvu, môže ísť o súbežný PP /chýbajú informácie/
alebo
starý PP končí a začína nový.
na odvody a ich výšku ťažko odpovedať, ked si neuviedla informácie.
Vo všeobecnosti sa platia aj ZP a aj SP - ak sa v tom nevyznáš, boli toho plné noviny, TV atd. aj laik musel postrehnúť, že tieto zmeny platia od januára t.r.