dialer
10.06.13,10:40
Kdesi som čítal o 20% z vymáhanej sumy, je to nároková čiastka?
julysak
10.06.13,10:45
100 € je pre tých, čo sa v tom nevyznajú a nevedia argumentovať = zaplať !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
avalik
10.06.13,10:50
288/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách súdnych exekútorov - http://www.zakonypreludi.sk/zz/1995-288