Tada11
10.06.13,09:44
Dobrý deň,
môžete mi prosím napísať čo presne mám obsahovať faktúra pri dodaní tovaru do členských štátov EU. Mám na mysli odvolávku na paragraf podľa ktorého je faktúra bez dph alebo ako to formulovať?
ďakujem.
ninocka55
10.06.13,09:59
všetko nájdete v § 74 zákona o DPH
avalik
10.06.13,10:00
Tada11
10.06.13,10:24
Ďakuje ale čo znamená toto: 2) Faktúra vyhotovená pri dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v inom členskom štáte, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby, nemusí obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. g) až i), ak formou odkazu na množstvo alebo rozsah a druh tovaru alebo služby možno určiť základ dane.
avalik
10.06.13,10:38
Ďakuje ale čo znamená toto: 2) Faktúra vyhotovená pri dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v inom členskom štáte, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby, nemusí obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. g) až i), ak formou odkazu na množstvo alebo rozsah a druh tovaru alebo služby možno určiť základ dane.

to znamena ze udaje podla odseku 1 písm. g) až i) nemusia byt uvedene ... ak su splnene podmienky uvedene v tomto odseku

cize toto tam nemusis uvadzat:

g) základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,

h) uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane; pri oslobodení od dane sa uvedie odkaz na ustanovenie tohto zákona alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení alebo slovná informácia „dodanie je oslobodené od dane“,

i) výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť, okrem výšky dane uplatnenej podľa osobitnej úpravy v § 66,


... a pokracujes v citani paragrafu dalej:

k) slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby,
Tada11
10.06.13,14:53
Viete mi poradiť ak dodávame kozmetiku do zahraičia použijem na faktúru "dodanie je oslobodené od dane" alebo "prenesenie daňove povinnosti"? K dnešnému dňu fakturantka neuvádza na faktúru nič čo je zjavne problém.