misha44
10.06.13,14:55
v tej súvislosti som dostala podľa mňa scestnú odpoveď na daňovom úrade, firma kupuje auto na leasing a ešte nie je registrovaná na dph, pani na daňovom mi povedala, že si tú dph možem uplatniť po registrácii ( myslím z akontácie). tak teraz rozmýšľam dňom registrácie považujú deň podania žiadosti?
marjankaj
10.06.13,14:59
DU ti pošle kartičku a tam budeš mať uvedené od kedy si/budeš registrovaný.

-----------------------------------------

§55
(1) Osoba, ktorá sa stala platiteľom, môže odpočítať daň viažucu sa k majetku, ktorý nadobudla pred dňom, keď sa stala platiteľom, ak tento majetok nebol zahrnutý do daňových výdavkov podľa osobitného predpisu 27a) v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stala platiteľom, okrem zásob. Daň pri majetku, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom, 26) platiteľ zníži o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom; platiteľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije pri znížení odpočítateľnej dane postup ako platiteľ, ktorý je účtovnou jednotkou. Platiteľ nemôže odpočítať daň, ak majetok nepoužije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ.
Tweety
10.06.13,14:59
Nie, z lízingu si nemôže uplatniť dph pri registrácii. Registrácia bude až k dátumu uvedenom na kartičke.
misha44
10.06.13,15:00
dakujem, tiež som toho názoru, len ma zmiatla, lebo telefonovala kade tade, študovala zákony a potom mi toto povedala
marjankaj
10.06.13,15:13
No podľa §55 asi môže odpočítať DPH.
Tweety
10.06.13,15:25
lízing je služba, takže §55 tam je asi málo platný.
misha44
10.06.13,17:50
Tiez mi napadlo ci nie podla toho, ze aktontaciu ako sluzbu nebrala. Zacinsm sa v tom zamotavat, no skor si myslim ze nie
marjankaj
10.06.13,18:37
A odkedy sa služba odpisuje?
misha44
10.06.13,19:02
ja ozaj netuším prečo mi tá pani na daňovom tvrdila, že s akontácie možem spatne uplaniť dph ( k §55 akontáciou firma majetok nenadobudla, ten je vo vlastníctve lízingovky )
marjankaj
10.06.13,19:11
A to ti treba všetko strčiť pod nos? Sama si nevieš ten §55 prečítať? Pozri vyššie, tam som ti ho skopíroval.
Zita5
10.06.13,19:18
Deň registrácie určí daňový úrad.Ešte pred tým môžu prísť na miestne zisťovanie z dôvodu prekročenia obratu.Čiže nemusí to byť dátum podania prihlášky.
misha44
10.06.13,19:27
ved ho čítam a preto upozorňujem na to, že tam je slovo nadobudol, pri lízingu majetok nadobudne až po ukončení lízingu, nie?
azla
10.06.13,19:28
Od dátumu podania žiadosti do dňa registrácie DÚ robí úkony - posudzuje žiadosť, robí miestne zisťovanie - ak nie sú nejaké prekážky, tak to dosť rýchlo zaregistrujú. - ale nie dátumom podania žiadosti.
Určite pri leasingu si nemôžeš odpočítať Dph z akontácie podľa § 55. lebo predmet leasingu nie je majetkom platiteľa. (doplnené),
Oplatí sa počkať so začiatkom leasingu - určite to stojí za to.
misha44
10.06.13,19:33
dakujem, presne tak som si to aj vysvetľovala, len ma zmiatli tou odpovedou na daňovom a bol pri tom aj konateľ tak ma teraz uháňa.....
marjankaj
10.06.13,19:33
Zitka je to podľa dátumu, ktorý ti uvedú na kartičke.
Veď na to tie kartičky vydávajú.
marjankaj
10.06.13,19:37
A ak ho nenadobudol, tak prečo sa zaraďuje do obchodného majetku a odpisuje? To ti musím aj červeným vyznačiť?
marjankaj
10.06.13,19:42
Aj ak odoberáš tovar, tak ti na faktúru napíšu, že tovar sa stáva tvojím majetkom až po zaplatení. Prečo ho teda dávaš do nákladov ak nie je zaplatený? Tie zmluvy sú nadradené zákonu? Uveď radšej § zo zákona.
marjankaj
10.06.13,19:47
Kde je to zakázané? V ktorom paragrafe?
A tá akontácia sa skladá aj z istiny.
A úplne súhlasím,prečo si nepočkali na registráciu, a potom mali uzatvoriť leasingovú zmluvu. Nemuseli by nič riešiť.
Teraz ju budú musieť doplniť o IČDPH, aby sa daň dala odpočítať.
Zita5
10.06.13,19:49
Ano Janko , to máš pravdu .Dátum bude na kartičke .Ale ja som vlastne písala k tomu , že nemusí byť zhodný s dátumom podania prihlášky .
misha44
10.06.13,19:53
tak to hovorím aj ja konateľovi, len ten si to nedá vysvetliť
marjankaj
10.06.13,19:54
Áno aj ja som to v inej téme nepresne uviedol. §4/6 O dodaní stavby. Chcel som to skrátiť a potom to vyznelo dosť nepresvedčivo.
marjankaj
10.06.13,20:40
zákon o dani z príjmov
§2
m) obchodným majetkom súhrn majetkových hodnôt, a to vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných iných hodnôt, ktoré má fyzická osoba s príjmami podľa § 6 vo vlastníctve a ktoré sa využívajú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie týchto príjmov, o ktorých táto fyzická osoba účtuje alebo účtovala, 1) eviduje alebo evidovala podľa § 6 ods. 11 alebo 14; obchodným majetkom podľa tohto ustanovenia je aj hmotný majetok obstarávaný formou finančného prenájmu,
azla
11.06.13,10:29
Odpočítanie DPH pri akontácii

Otázka:
Podnikateľ bol registrovaný pre DPH od 1. 7. 2005. V júni 2005 uzatvoril zmluvu s lízingovou spoločnosťou. Prvá riadna splátka bola v júni 2005, ale akontácia bola vyfakturovaná a zaplatená dňa 8. 6. 2005. Vzťahuje sa na tento prípad § 55, podľa ktorého je možnosť odpočítania dane platiteľom z majetku, ktorý nadobudol predo dňom, kedy sa stal platiteľom?
Odpoveď:
V zmysle ustanovenia § 55 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov je predpokladom odpočítanie DPH, ktorá bola voči podnikateľovi uplatnená pred jeho registráciou, že:
- ide o DPH, ktorá sa viaže k majetku platiteľa, t. j. daň nie je možné odpočítať zo služieb, ktoré boli ku dňu registrácie spotrebované a tiež z majetku, ktorý nie je vo vlastníctve platiteľa,
- sú splnené všeobecné podmienky pre odpočítanie dane uvedené v § 49 až § 51 zákona, t. j. napr. z osobného automobilu, pri ktorom platí zákaz odpočítania podľa § 49 ods. 7 písm. a) zákona, nie je možné odpočítať daň, ak bol osobný automobil nadobudnutý pred registráciou platiteľa.
Vzhľadom na to, že predmet lízingu nie je majetkom platiteľa, nemôže si v zmysle § 55 zákona o DPH daň viažucu sa k akontácii fakturovanej pred registráciou odpočítať. Nárok na odpočítanie dane vzniká až po registrácii, a to v zmysle podmienok platných pre odpočítanie dane.
S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, všetky práva vyhradené
zdroj:http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&phContent=~/EDL/ShowArticle.ascx&ArticleId=10249
srska
11.06.13,20:38
len na okraj k tomu finančnému prenájmu (lízingu) - môže byť tzv. "otvorený" = dodanie služby a tzv. "zatvorený" = dodanie tovaru. pri "zatvorenom" sa dph vysporiada u prenajímateľa aj u nájomcu na začiatku
misha44
15.08.13,22:47
tak ešte na upresnenie, toto mi prišlo ako vyjadrenie od daňovákov : Pre správne posúdenie odpočítania dane je potrebné vychádzať z konkrétnych dohodnutých zmluvných podmienok, z ktorých bude zrejmé, či ide o finančný leasing s právom kúpy prenajatej veci. V prípade, ak ide o finančný leasing s právom kúpy prenajatej veci, z pohľadu zákona o DPH ide o poskytnutie služby, ktorá sa uskutočňuje opakovane počas trvania zmluvy. Daňová povinnosť pri opakovaných službách vzniká podľa § 19 ods. 3 zákona o DPH posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane dodávanú službu vzťahuje a v ten istý deň vzniká zároveň právo na odpočítanie dane. To znamená, ak by deň dodania opakovane dodávanej služby (posledný deň obdobia, na ktoré sa vzťahuje leasingová splátka) spadal do obdobia po registrácii nájomcu za platiteľa DPH, platiteľovi- nájomcovi vzniká právo na odpočítanie dane z uvedenej leasingovej splátky. Ak by však deň dodania opakovane dodávanej služby spadal do obdobia pred registráciou nájomcu, nevzniká nájomcovi právo na odpočítanie dane, pretože prijatú službu nepoužije na účely svojho podnikania ako platiteľ.
Podľa § 55 ods. 1 zákona o DPH má osoba, ktorá sa stala platiteľom, právo odpočítať daň viažucu sa k majetku, ktorý nadobudla pred dňom, kedy sa stala platiteľom.
Ak deň dodania opakovane dodávanej služby (obdobie, na ktoré sa vzťahovala prvá zvýšená splátka), spadá do obdobia pred registráciou nájomcu za platiteľa dane, nevzniká nájomcovi právo na odpočítanie dane z prvej zvýšenej splátky.