rommy
10.06.13,15:24
Je možné že na potvrdení resp. nejakom súhrne o vyplatenej mzde z Nemecka je zrazené dôchodkové poistenie, zdravotné poistenie atď. ale nie je tam zrazená daň? Je to príjem od 1.6. - 15.12.12 v úhrne 5558 EUR. a ak je to za takéto dlhé obdobie podáva sa daňové priznanie na Slovensku?
Ďakujem :)
zanetth
10.06.13,15:30
V Nemecku je nulová sadzba dane, ak zdaniteľný príjem neprekročí sumu 8004 EUR. Ak je dotyčný daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou na Slovensku, musí podať DP za rok 2012 s tým, že príjem zo zahraničia bude vyňatý.