mart.
10.06.13,19:25
Skor, že ja som čítal o tom, preto som chcel, že či sa to nedá nejako jednoduchšie vysvetliť. Som len študent, preto mi možno nie je všetko hneď jasné. Ale tak napíšem ako som to ja pochopil a Vy mi napíšte, či tomu rozumiem alebo nie.
Takže odložený danový závazok sa vyčísluje tak, že sa vlastne ako keby vypočítať daň z budúceho základu dane, resp. rozdielu nákladov budúcich období a výnosov budúcich období. Teda toto číslo, čo niekto uvádza ako "odložený danový závazok" je vlastne čiastka, ktorú určite odvedie na dani v budúcom roku, resp. v budúcich obdobiach. Teda je to len informatívna položka. ROzumiem tomu správne ? Ale ešte mi nie je jasné, že prečo o nej musia účtovat iba účtovné jednotky s povinnosťou overenia účtovnej závierky ? Prečo nie všetky ? Ďakujem.
Rozalka
10.06.13,19:32
Pochopil si správne. Musia o tom účtovať najmä tie, ktoré spomínaš, a to pre "verný obraz firmy", ja však o ODP a ODZ účtujem aj u úplne najjednoduchšej účtovnej jednotky. Zdá sa mi to tak kompletnejšie.
zuzi
11.06.13,14:23
O tom, ktoré účtovné jednotky musia účtovať o odloženej dani, píše §10 ods.5 Postupov účtovania. Sú to tie s povinnosťou auditu. Ostatné môžu.