Centrum
11.06.13,09:21
1. Je to deň jeho prvého použitia v súvislosti s podnikaním ?
2. Alebo je to deň jeho evidencie na DI ( zápis držitela ) ?
Má tento termín vplyv na vynaložené náklady súvisiace s určením OC na odpis ?
Tweety
11.06.13,09:23
1. bod je správny. A druhá odpoveď na podotázku je nie, nemá.
Centrum
11.06.13,09:50
Súhlasím, len prečo potom odpoveď zo dňa 27.5.2013 na otázku či vstupuje registračná daň do OC auta je ÁNO ? Ďakujem
marjankaj
11.06.13,09:56
Do majetku sa zaraďuje v deň zaradenia. Obvykle je to deň prevzatia vozidla uvedený v kúpnej zmluve alebo faktúre. Nemusí sa hneď použiť na podnikanie. Toto sa týka iba dane z motorových vozidiel.
Tweety
11.06.13,09:57
AJ deň prevzatia je už jeho použitie, nie?
marjankaj
11.06.13,10:00
O tom snáď rozhoduje účtovná jednotka. Alebo státie na dvore je tiež použitie?
zuzana.š.
11.06.13,12:39
Lebo podľa § 25 ZDP + § 25 ods. 6 zákon o účtovníctve:

(6) Na účely tohto zákona sa rozumie

a) obstarávacou cenou cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním,
Nandrolon
11.06.13,13:08
Jedným časom sa hovorilo až po pridelení TRVALÉHO EČ, nakoľko prechodné EČ má slúžiť iba na dojazd na inšpektorát, ale nie na vykonávanie podnikateľskej činnosti.
Na poslednom školení v 5/13 nám školiteľka hovorila /spolutvorkyňa daňových zákonov/ že odpisovať za začína prevzatím, teda aj pri prechodnom EČ. Tie registračné náklady vstupujú do OC auta, vzhľadom na ich zvýšenie, pretože prv sa dávali rovno do nákladov a takto to "odobrovala" aj daňová kontrola.
zuzana.š.
11.06.13,14:55
A čo potom s odpismi v závislosti od počtu mesiacov : prevzatie vozidla 04/2013 a registrácia 05/2013? Myslím daňové odpisy - počet mesiacov.
marjankaj
11.06.13,15:02
Myslíš účtovné alebo daňové odpisy?

Zaradíš do majetku( a od toho dňa odpisuješ.
Nandrolon
11.06.13,15:05
- sú na to 4 názory:

1. zvýšenie ceny v 5/13
2. zaúčtovanie nákladov v 5/13
3. zaradenie do majetku v 5/13 v plnej cene /auto+náklady/
4. zaúčtovanie registrácie do nákladov v 5/13 /do nákladov som to dával kvôli tomu, že už to bolo po dobe zaradenia/

- ono totižto vždy je určitá voľnosť účtovnej jednotky a najdôležitejšie je, aby si ju dokázala obhájiť a aby to súčasne nebolo PROTI žiadnemu zákonu a účtovným a iným predpisom...
marjankaj-správna poznámka, ale v tomto prípade sa to do odpočítateľnej položky dane z príjmu dostane v obidvoch postupoch, akurát sa to bude časovo líšiť, teda buď to bude okamžitý daňový náklad v konkrétnom účtovnom roku, alebo bude prechádzať postupne do nákladov, v konečnom dôsledku to "môže byť" to isté čo sa týka dĺžky odpisovania na roky, len v inom pomere...
a_je_to
11.06.13,15:21
Do majetku firmy vstupuje auto dňom, kedy bolo “vymenené za peniaze”, alebo za záväzok splácať jeho nákupnú cenu. Je síce len na 042, ale už je v majetku. Zaradenie na 022/042 je už iba pohyb vo vnútri účtovnej jednotky. Aj nezaradená investícia je majetok. Deň evidencie na DI je nerozhodujúci. Lebo auto sa dá používať aj s prenosnou značkou predtým. Deň prvého použitia má vplyv na vznik daňovej povinnosti voči DzMV, ale nie na účtovníctvo. Tento termín nemá vplyv na vynaložené náklady. Ale vynaložené obstarávacie náklady a ich ukončenie zaradením ovplyvňujú tento termín – kedy ho zaradíš na 022/042 v konečnej vstupnej cene a začínaš odpisovať. Dňom zaradenia je deň, kedy auto splnilo všetky právne, technické a ekonomické predpoklady pre prvé použtie vo firme. Žiadny z uvedených termínov nemá na to konečný rozhodujúci vplyv. Názorne - za socializmu to bol deň, kedy na zaraďovacom protokole boli podpisy osoby zodpovednej za jeho používanie, vedúceho investičného oddelenia, vedúceho učtárne, bezpečnostného technika a riaditeľa. Vtedy sa mohlo zaúčtovať na 022/042.