frida
11.06.13,12:13
Sme slovenský platca DPH, slovenské IČ DPH. Dodávame si tovar na obrobenie do iného štátu EU. Nefakturujeme, tovar je stále naším majetkom. Prejaví sa jeho dodanie k spracovateľovi v našej DPH za príslušný mesiac, alebo až pri spätnom dovezení fa dodávateľa za službu ? Ak dodávateľ nemá IČ DPH v danom štáte EU, budeme samozdaňovať jeho fa?
​Ďakujem.
a_je_to
11.06.13,16:52
Odoslanie vášho materiálu /nie tovaru !/ na kooperačné opracovanie sa v DPH nevykazuje, nejde o premiestnenie. Dodanú službu po vrátení materiálu vyčísliš z faktúry do riadku 11 a 12 priznania. Dodávateľ služby musí mať svoje IČ DPH a službu vykázať v svojom SV. Na to ho upozorni, ak nedá IČ DPH. Ak nie, je to jeho problém, ty zdanenie služby urob. Lebo on v svojom štáte nedodržal niečo, ako náš § 7a/2. Ale na teba to nemá vplyv.