zazi
12.06.13,09:37
Slovenská firma dodáva tovar. Ako odberateľ je vždy uvádzaný na fa odberateľ z Českej republiky s IČ DPH CZ....Doteraz sme stále písali na faktúru § 43 - prenesenie daňovej povinnosti a formulu Dolupodpísaný vývozca tovaru uvedeného v tomto doklade prehlasujem, že tento tovar má povod v Slovenskej republike. Zároveň prehlasujem, že miestom určenia tovaru je česká republika a dopravu uvedeného tovar si zabezpečujem sám na svoje náklady. Lenže na medzinárodnom nákladnom liste bol raz písaný príjemca z Čiech a raz z Rakúska ale pri rozdielnych dodávkach. Teraz neviem, či pri dodávke do Rakúska by som nemala písať § 45 trojstranný obchod.Je potom aj iný postup pri vyplnení súhrnného výkazu pri trojstrannom obchode?
a_je_to
12.06.13,14:44
Ak SK firma dodáva do CZ, alebo AT tovar slovenského pôvodu, nemôže ísť nijako o trojstanný obchod. Ak by nakúpila tovar v CZ a bez vykládky v SK by ho dodala do AT /alebo naopak/, tak to by bol trojstranný obchod. Sú tam aj ďalšie podmienky, ale toto je prvé minimum - tri štáty a bez vykládky do vlastného skladu. SV sa vyplní rovnako, ale do tretieho stĺpca ide kód 1. V priznaní to ide do iných riadkov.