kačura
12.06.13,09:45
Poprosím o radu. 11.06. mi prišla mi faktúra s dátumom 04.04. Ako ju zaradím do účtovníctva, s akým dátumom, keď za apríl sme už podali DPH. Môžem ju zaradiť do mája a dať dátum prijatia májový? Ďakujem
mondes
12.06.13,09:52
Zaradíš ju s dátumom, kedy došla a aj vtedy si uplatníš odpočet DPH. Ja by som si to aj na faktúru poznačila, aby som v prípade kontroly vedela o čo ide.

Prikladám aj príslušné znenie zákona:
§ 51
Uplatnenie práva na odpočítanie dane


(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.
Tweety
12.06.13,10:01
Nárok na odpočet dph je možné uplatniť aj neskôr, ako vznikol. Takže zaradíš dátumom prijatia faktúry a uplatníš odpočet. Ten ale môžeš uplatniť aj neskôr, najneskôr do účtovného obdobia.
Adiks
12.06.13,12:54
Dátum odpočítania DPH je 4.4.2013, aj dátum uskutočnenia účtovného prípadu je 4.4.2013. Keďže k dátumu podania daňového priznania DPH 27.5.2013 nemáš faktúru, dátumom odpočítania DPH je dátum, kedy obdržíš faktúru. Dátum uskutočnenia účtovného prípadu, kedy o faktúre účtuješ v hlavnej knihe a účtovnom denníku sa zmenou dátumu odpočítania DPH nemení, je teda 4.4.2013.
kačura
12.06.13,15:04
Ďakujem za odpoveď, len ja keď nahodím uvedenú faktúru do došlých faktúr s dátumom 4.4. automaticky mi hodí odpočet DPH do apríla a musel by som opravovať daňové priznanie. Mám asi zlý program?
miska31
27.06.13,18:11
Dobrý deň. Ak som našla faktúru (neprišla pozde,len sa nám zapotrošila) s dátumom zdaniteľného plnenia 31.3. (sme štvrťročný platcovia) až teraz mám ju zaúčtovať 1.4. a uplatniť si DPH v 2.Q.?? Ďakujem pekne.
Tweety
27.06.13,18:12
Dph si môžeš uplatniť aj v 2.Q.
sunny2312
04.03.14,09:40
Tweety prosím o radu. Jedna firma poslala inventarizáciu pohľadávok a jednu faktúru sme nemali jedna sa o Fa z 11/13. Faktúra (opis FA) mi dnes došla, podľa toho musím robiť DDP alebo to môžem zaradiť teraz do fabruára? V roku 2013 účtujem ešte v JU a od tohto roku už PU.
Tweety
04.03.14,12:08
otázky n edávame do komentára, zadaj ju do OTÁZOK