dianka.sz
12.06.13,18:00
Koľko môže zarobiť FO keď je evidovaný na UPSVaR a dostáva hmotnú núdzu?
Ďakujem