danula.s
12.06.13,19:09
Môže fyzická osoba fakturovať služby spoločnosti / firma A/, ktorej nie je priamym spoločníkom? myslím tým, že daná osoba figuruje ako spoločník v spoločnosti, ktorá je tejto firme " A" 100 % vlastníkom ? Jedná sa o služby poradenské , súvisiace s činnosťou spoločnosti - fyzická osoba je zároveň živnostník. Je to napadnuteľné daňovým úradom, že sa jedná o závislú činnosť ? Ďakujem za akúkoľvek dobrú radu.
KEJKA
12.06.13,19:34
nefakturuje z titulu, že má postavenie ako spoločník, alebo spoločník materskej spoločnosti. Fakturuje ako SZČO svoje služby. nepoznáme detaily zmluvy ani predmet podnikania ani spôsob vykonávania služieb. Takže si treba prečítať znaky závislej práce a podľa toho sa rozhodnúť, či ide alebo nejde o závislú činnosť.
Aj keby nebol spriaznená osoba /čo podľa zadania je/, tak sa posudzuje prípadná závislá činnosť rovnako.
danula.s
12.06.13,19:57
Ďakujem za odpoveď, ale skôr ma zaujíma to, že spoločník fakturuje resp. chce fakturovať služby , ktoré súvisia s činnosťou spoločnosti / obchodný marketing, poradenstvo/., nefakturuje samozrejme z titulu spoločníka. Ak by bol priamym spoločníkom, určite by sa to posudzovalo, ako závislá činnosť. Zaujíma ma, či to platí, aj keď nie je priamym spoločníkom. Nechcem, aby niekedy za x rokov prišla kontrola a tieto fakturácie vyhodila z nákladov, že to mala byť závislá činnosť a podľa toho aj príjem zdaňovaný.
KEJKA
12.06.13,20:24
na základe čoho usudzuješ, že
.........................Ak by bol priamym spoločníkom, určite by sa to posudzovalo, ako závislá činnosť.......................
ak máš pravdu, potom je to závislá činnosť aj pre tvoj prípad.
danula.s
12.06.13,20:35
príjmy spoločníka v spoločnosti /resp.pre spoločnosť sa posudzujú ako závislá činnosť. Ak fakturuje spoločnosti služby z titulu SZČO - služby ktoré nesúvisia s činnosťou spoločnosti , tak je to ok. Je nezávislá FO. Ale ak robí nejakú činnosť ktorá priamo súvisí s činnosťou jeho firmy, tak tento príjem by mal byť posudzovaný ako závislá činnosť. Ak sa mýlim, prosím, upozorni ma. Čiže z tohto pohľadu je asi spriaznená osoba na rovnakej úrovni ako priamy spoločník vo firme ?
KEJKA
12.06.13,21:03
nuž, ja by som si to netrúfala obhájiť, ako niečo iné. Akurát mám trochu problém s tou tvojou prvou vetou. V každom prípade by mohlo ísť aj o porušenie zákazu konkurenicie - to však platí pre konateľa.
danula.s
13.06.13,11:26
Ďakujem Kejka, myslím si to isté. Problém by sa vyriešil, ak by spoločník vystúpil zo spoločnosti ? Aby som to konkretizovala, táto spoločnosť má obchodné zastúpenie v Moskve, dotyčná FO má v Rusku /má tam prechodný pobyt/ založenú živnosť a na túto živnosť by potom fakturoval služby /po vystúpení zo spoločnosti/ robené pre spoločnosť v Moskve. Je to potom obhájiteľné ?