Chrusťa
13.06.13,08:00
Zdravím, nakoľko už máme ujasnenie slovných náležitostí na faktúrach do EU od 01012013, tak by som ešte skúsených poprosila o názor, či aj na faktúrach, ktoré sa vystavujú pre vývoz tovaru mimo EU v zmysle §47. Tiež tam uvádzame nejakú slovnú informáciu? napr. oslobodenie od dane al. niečo podobné? ďakujem
avalik
13.06.13,06:07
§ 47 Oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služieb
...

§ 74
Obsah faktúry

(1) Faktúra vyhotovená osobou podľa § 72 musí obsahovať
h) uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane; pri oslobodení od dane sa uvedie odkaz na ustanovenie tohto zákona alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení alebo slovná informácia „dodanie je oslobodené od dane“,
Chrusťa
13.06.13,06:25
ďakujem, takže už verím, že máme v tom všetci jasno...