janapill
13.06.13,08:49
Prosím Vás, reklamná spoločnosť má takúto zákazku - nakúpi nejaký alkohol s tým, že na to sa vyrobia nejaké reklamné etikety, ktoré sa na ten alkohol prelepia a následne predá zákazníkovi (je to na objednávku toho zákazníka)
Je to v poriadku?? Netreba niekde hlásiť predaj alkoholu alebo niečo podobné??
ĎakujemProsím nevie nikto či treba ešte niečo k tomu???
Teraz ma napadlo môže táto s.r.o. vôbec predať niekomu taký alkohol aj keď s reklamou ak nemá žiadne povolonie na predaj alkoholu???
Danielle369
26.06.13,09:31
Nemôže...nemá povolenie na predaj alkoholu. Takisto ako ostatné firmy musí byť zaregistrovaný na colnej správe.
zákon č. 530/2011 o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, pozri § 70.
Správneho deliktu sa dopustí, právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak predá spotrebiteľské balenie bez povolenia na predaj alebo bez oprávnenia na distribúciu podľa § 54
veronikasad
26.06.13,09:35
Nebolo by jednoduchšie, keby si reklamné etikety na alkohol nalepil zákazník sám ? (reklamná spoločnosť by ich len vyrobila)