janapill
13.06.13,11:00
Ako mám správne zaúčtovať, ak naša firma má neuhrad.pohľadávky napr. vo výške 20000eur, dali sme to na súd
ale nakoniec ten odberateľ z ČR sa s nami dohodol, že to vyriešime mimo súdnou cestou, pretože by ho to vyšlo oveľa viac.
A spísali sme dohodu o narovnání, kde všetky naše nároky (pohľadávky,úroky z omeškania, súdne poplatky, právnik a pod.)
uhradí v dohodnutej výške 50000eur a to splátkami do roka. Súčasťou tejto dohody je aj rozpis jednotlivých splátok.
Ako teraz toto všetko správne zaúčtovať?? Prosím neporadíte mi?
Ďakujem
KEJKA
14.06.13,18:57
zaúčtuješ len príslušenstvo, prípadne to môžeš celé z 311 preúčtovať na 315, aby si to mala bokom. A budeš splátkami vyrovnávať. Aj tak ide o krátkodobú pohľadávku, kedže bude splatená do roka.
janapill
25.02.14,10:17
a to príslušenstvo mám zaúčtovať na aké účty?? Dohodli sme sa, takto, že stav neuhard.pohľad. je napr.28000eur, ale on nám uhradí 50000eur, hoci tie úroky, trovy+súdne poplatky a pod. by bola ešte väčšia suma. Ovplyvní mi ten rozdiel (50000-28000)nejako základ dane?? (aj keď to doteraz nezaplatil a dali sme to na vymáhanie nejakej spoločnosti) ďakujem
KEJKA
25.02.14,23:57
napísala si úplne opačný pomer ako v zadaní.
janapill
26.02.14,12:31
nevie niekto ako to správne zaúčtovať? ak na účte 311 mám tých 28000EUR čo s tým rozdielom do 50000eur? Ovplyvní mi to ZD??
janapill
28.02.14,08:45
prosíííím