Laura1
13.06.13,11:25
Zdravím Vás!
Pri daňovej kontrole z r.2011 sme dostali príkaz zrušiť /dobropísať/ jednu vydanú faktúru v r. 2011 a vystaviť ju v 2010.
Podáme dodatočné priznanie z DPH za december 2010 a za január 2011. - to mi je jasné.
Za rok 2010 sme mali zisk, ale sme umorovali stratu, daň sme neplatili. Predpokladám, že za r. 2010 podáme dodatočné DP k príjmu - umorovanie straty bude vyššie.
V r. 2011 sme boli v strate, po zaúčtovaní dobropisu strata bude ešte vyššia. Máme podať dodatočné DP z príjmu aj za r. 2011?
Ďakujem za pomoc.
Alžbeta
KEJKA
14.06.13,18:55
Kontrola DU na DPPO 2011 má skončiť zápisnicou, Protokolom a platobným výmerom - tam už nič nepodávaš, ledaže by sa to týkalo nekontrolovaných dokladov, čo nie je tvoj prípad Zaúčtuješ rozdiely podľa dokumentov DU z kontroly.
DDPPO za rok 2010 podaj, aby sa ten presun z r. 2011 do r. 2010 vyrovnal.
Laura1
17.06.13,09:36
Kejka, ďakujem pekne - ešte dodám, že daňovú kontrolu sme nemali my, ale odberateľ. U nás bola len krížová kontrola.
KEJKA
17.06.13,09:51
no ak, ste nemali DK - a mate do odporúčanie DU písomne, tak určite potom DDP za všetky roky,ktorých sa zmeny týkajú.
AK to máte len tak - "per huba", tak sa rozhodni čo urobíš.
Určite by som to však neriešila vystavovaním nových dokladov, len pripoč. a odpoč. položkami v DPPO príslušného roku.