katkadss
13.06.13,13:57
Prosím poraďte dodávateľ nám vystavil fa na sumu 100 €, zaúčtovaná, uhradená.
Potom poslal fa na sumu 90 € tiež zaúčtovaná aj uhradená ale to bola vlastne opravná faktúra tej prvej /vystavenej na 100 €/. čiže dodávateľ eviduje len fa na sumu 90 € a ja obidve. Peniaze nechce vrátiť, vraj pri ďalšej faktúre máme uhradiť o tých 100 € menej.
Teraz nám prišla od neho fa na sumu 120 € a ja mám uhradiť len 20 €. Treba k tomu aj dohodu o vzájomnom zápočte pohľadávok? Je to takto správne? A ako zaúčtovať tú poslednú faktúru, so sumou 120 € či 20 €?alebo? vopred ďakujem
tictac7
13.06.13,14:37
ak faktúry na 100 a na 90 majú rovnaký variabilný symbol, tak sa skutočne jedná o tú istú faktúru a teda o faktúre na 100 si nemala ani účtovať. Faktúru na 120 si zaúčtuješ v plnej výške.
Úhradu 190 si priraď k faktúre na 90.
Ak vystavíš Dohodu o vzájomnom zápočte, túto musia podpísať obe strany. Môžeš však zaslať dodávateľovi aj oznámenie o započítaní (tzv. jednostranný zápočet). Oba prípady však môžeš urobť najskôr v deň, keď sa vzájomné pohľadávky stretnú, t.j. až po ich splatnosti.
Tweety
13.06.13,14:42
Najprv musíš vystornovať duplicitnú faktúru na 100 €, zaúčtovať ďalšiu na 120 a potom 100 € úhradu priradiť ako úhradu ten novej 120 €. Zbytok tých 20 zaplatíte klasicky.
katkadss
13.06.13,14:52
ďakujem za odpoveď. Keď mi príde výpis z banky tak vyberám fa zo saldokonta a po storne fa za 100 € mi v salde zostane tá za 120 € ale k tej už budem mať priradený výpis zo sumou 100 €. A k tomu výpisu na sumu 20 € akú faktúru potom vyberiem zo salda?
katkadss
13.06.13,15:08
Poraďte čo s tým saldokontom?
Tweety
13.06.13,15:08
No predsa ak máš faktúru na 120 a priradíš len úhradu na 100 tak tých 20 máš saldo takžie 20 musíš priradiť tiež,.
katkadss
13.06.13,15:29
dakujem za rady