Hakika
13.06.13,17:35
Ďakujem
Tweety
13.06.13,17:38
Ako dať do účtovníctva? Jednoducho. Tak, ako keby bolo kupované naraz. A odpisy, mesačne účtovné a ročne daňové ako v I.OS. Za rok 2013 len pomernú časť.