schonper
14.06.13,13:45
Nová spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Slovenskej republike bez registrácie dane z pridanej hodnoty poskytuje stavebné práce v Nemecku pre odberateľa z Maďarska. Maďarská spoločnosť v Nemecku je subdodávateľ stavebných prác, jedná sa o viacnásobné subdodávky. Miesto dodania - nehnuteľnosť sa nachádza - v Nemecku. Je potrebné aby spoločnosť zo Slovenska bola registrovaná na daň z pridanej hodnoty v Slovenskej republike?
a_je_to
17.06.13,23:02
No ... ak nemá žiadnu registráciu v Nemecku, tak musí mať aspoň podľa § 7a na Slovensku. A to ešte pred začatím prác. Inak neprenesie daňovú povinnosť z poskytnutej služby na inú povinnú osobu v inom štáte EU.Subjekt, ktorý preberá práce a faktúru, musí mať registráciu tam, kde sa stavba nachádza. Daňová povinnosť vzniká tam, kde sa služba spotrebuje.