mmeri
16.06.13,13:18
Keď SZČO kúpi niečo od nepodnikateľa do akej výšky môže napísať zmluvu podľa zákona, aby ju občan nemusel zdaňovať? ďakujem za odpoveď.
veronikasad
16.06.13,13:21
niečo=čo ? Pochádza to "niečo" z predch.podnikania občana ?
mmeri
16.06.13,13:37
nie, je to napr. jeho majetok, alebo ak niečo vypestuje a ponikateľ si to od neho kúpi
veronikasad
16.06.13,14:02
Má ten "niekto" aj iné príjmy, napr. zo zamestnania ?
veronikasad
16.06.13,14:08
§ 8
Ostatné príjmy

(1) Ostatnými príjmami, ak nejde o príjmy podľa § 5 až 7, sú najmä

a) príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva

§ 9
Príjmy oslobodené od dane

(1) Od dane je oslobodený príjem

g) ... § 8 ods. 1 písm. a), ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu; výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom,