Juraj TheDoctor Šelinga
16.06.13,18:23
Ako sa postupuje v prípade účtovanie dotácií, ak poskytnuté dotácie nie sú dočerpané v bežnom účtovnom období, ale je možnosť presunúť čerpanie v budúcom období.
a_je_to
17.06.13,13:42
Dotáciu si dostal a máš ju zaúčtovanú na 221/346 ? Ak áno, tak ju čerpáš podľa toho, na čo je určená do bežných nákladov, akoby dotácia ani nebola. Iba vedieš zoznam nákupov a úhrad, na ktoré bola dotácia určená. Ten zoznam na konci roka zaúčtuješ na 346/648. Nezúčtovaný zbytok 346 zaúčtuješ na 346/384, kde bude do druhého roka. Ak je investičná tak tú celú na 346/384 a odpisuješ ju, presne ako zaradenú investíciu, ktorá z nej bola financovaná.
KEJKA
17.06.13,15:41
nie je dôvod účtovať na 384 DAL,
Podľa novely Postupov účtovania môže mať účet 346 zostatok.
Len v prípade, že ide o dlhodobý odpisovaný majetok, tak výdavok sa účtuje 346/384 a rozpúšťa sa podľa výšky odpisov, tak ako je uvedené v prvej odpovedi.
a_je_to
17.06.13,17:30
Ja mám nato iba individuálne dôvody.- je to pohľadávkový účet s pasívnym zostatkom, čo robí dojem nedokončenej synfónie. Na pasívnom zostaku 384 mi to pasuje viac a prirodzenejšie. Pasívny zostatok 346 je legálny, ale na riadku 115 Súvahy skresľujúco navyšuje záväzky voči štátu, resp. na riadku 53 skresľujúco znižuje pohľadávky voči štátu. Výnos budúcich období dáva v závierke kvalifikovanejšiu informáciu, než mínus pohľadávka. To sú pre mňa dostačujúce dôvody, aby som pasívny nezúčtovaný zostatok 346 v účtovnej uzávierke a závierke nechcel.