OlinkaZ
16.06.13,22:39
Ako zaúčtovať neuhradené pohľadávky, záväzky, leasingy a všetko čo súvisí s prechodom z jednoduchého účtovníctva do podvojného účtovníctva fyzickej osoby. Ako účtovať v priebehu roka a hlavne - ako uzatvoriť účtovníctvo na konci roka?
avalik
16.06.13,23:29
(3) Prechod zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva je povinný, ak účtovná jednotka nespĺňa podmienky ustanovené v odseku 2 pre účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva. Prechod zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva sa uskutočňuje vždy len k prvému dňu účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, v ktorom účtovná jednotka zistila skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zmenu účtovnej sústavy.

Prechod medzi sústavami účtovníctva http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7496
KEJKA
16.06.13,23:29
upresni:
ide o SZČO, ktorá sa rozhodla viesť nie JU ale PU?
OlinkaZ
17.06.13,18:44
ok, túto teóriu som si už preštudovala a niečo aj zistila z iných zdrojov, mám ale veľa konkrétnych otázok vyplývajúcich z konrétnej mojej praxe. Tak neviem, či sa môžem takto pýtať. Alebo zvolíme inú formu komunikácie. Ďakujem.
avalik
17.06.13,18:49
davaj konkretne suvisiace otazky (klikni vpravo na Pridat suvisiacu otazku)