zuzanka222
17.06.13,09:38
Zamestnávateľ sa rozhodol prispieť do SF čiastku zo zisku/ako nepovinný prídel/,a prenajal telov.a športové zaried.pre svojich zamestnancov,ktoré chce financovať z týchto prostr.Ako zaúčtovať DF?/čerpanie/