Adazo
17.06.13,20:52
SZČO prevádzkuje reštauráciu, má zamestnancov, ktorým zabezpečuje stravu v tomto stravovacom zariadení. szčo je platca dph. účtuje v jednoduchom účtovníctve.
zamestnanci mu mesačne v hotovosti platia hodnotu stravy vo výške 45% + dph.
prosim o radu, ako v jú účtovať stravné (55%, 45% aj dph)
dakujem.
a_je_to
18.06.13,08:50
Na začiatok - od zamestnanca nemožno požadovať viac, než 45% z celého stravného, vrátane DPH. Teda žiadnu plus dph navyše, ale vrátane. Urob si najprv internú smernicu pre zamestnanecké stravovanie, kde uvedieš napr. Denná stravná jednotka 4,00 Eur. Zamestnávateľ uhrádza 55% = 2,20 a 5% zo sociálneho fondu = 0,20. Zamestnanec uhrádza 1,60 Eur za odobratý obed pri zúčtovaní /dennom, mesačnom/. Zamestnanec si cez svoju obedňajšiu prestávku zoberie obed, podľa ľubovoľného výberu, akoby bol hosťom, nie zamestnancom. Teda vrátane bločka z ERP. Má zľavu 2,40 Eur, zbytok platí v hotovosti. Či už je to presne tých 1,60, viac, alebo menej. Ale účtuje sa to inak - naopak. Urobí sa denný výkaz zamestnaneckého stravovania, kde je počet zamestnancov, krát 2,40. Toto sa zaúčtuje do peňažného denníka s rozpisom ako Ostatný výdavok 2,20 a Nedaňový výdavok 0,20. Tým máš v denníku zaúčtovaný pokladničný príjem z ERP 4,- Eur s rozpisom Príjmy za výrobky a služby 3,33 Eur a DPH príjem 0,67 Eur.Aj pokladničný výdavok, zodpovedajúci 55% príspevku a 5% zo SF. Rozdiel v pokladni po zaúčtovaní je plus 1,60. Teda presne to, čo zaplatil zamestnanec. Tých 0,20 treba zapísať aj do knihy sociálneho fondu, ako príspevok k stravnému zamestnanca, aby to bolo kompletné.
miska31
29.09.13,15:03
Mám rovnaký problém ako azado. Stačí ak na konci mesiaca interným dokladom zaúčtujem len ten výdavok = 2,20 x napr 21 obedov = 46,20 € ostatný výdavok, bez ohľadu na to koľko stál obed, ktorý si dal zamestnanec? Ak si ten obed nablokoval tak sa už tržba dostala do mesačnej pásky - ktorú zaúčtujem ako príjem za výrobky a služby. Teda s tým čo si nablokoval zamestnanec už nerobím nič? Tieto bločky treba aj odkladať? Alebo ako zdokladovať že som poskytla 21 obedov na ktoré som prispela 46,20€? Ten rozdiel ktorý zaplatil zamestnanec je predsa už nablokovaný a v pokladni alebo tie tržby z erp treba nejako členiť? Už mám v tom chaos, ďakujem veľmi za radu.
a_je_to
29.09.13,22:40
Prvá otázka - áno stačí raz za mesiac, na konci mesiaca, ak ti tie peniaze nechýbajú v dennom režime ERP. Lebo vykazuješ vyššiu tržbu, než je skutočný príjem ERP. Ak sa vykázaný príjem ERP nekompenzuje výdavkom na príspevok, tak v prevádzkovej pokladni bude narastajúce fyzické manko. Denný režim je o 30 dokladov mesačne viac, ale kasa denne sedí. Druhá - áno, s tým, čo si nablokoval zamestnanec už nemáš čo robiť, ak večerná uzávierka ERP presne sedí, bez tej sumy denného príspevku. Tie bločky netreba odkladať, neviem, načo by boli. Ale ten mesačný výkaz obedov by nebolo zlé dať podpísať každému zamestnancovi, že toľko obedov mu bol poskytnutý príspevok. Tržby už v ERP netreba členiť, ak to majiteľ nevyžaduje.
miska31
30.09.13,09:42
Tak je to v podstate jednoduché. Veľmi si cením odpoveď, ďakujem.