AntekaK
18.06.13,09:27
Veľmi pekne Vás prosím o radu - došlá faktúra za mobilný telefón (Slovak Telekom) - dodávateľ si okrem pravidelných poplatkov vyúčtovala poplatok za oneskorenie úhrady faktúry za telefón z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia. Pôjde do daňových výdavkov aj čiastka 4,99 € - upomienka oneskorenej platby - jednoduché účtovníctvo. Ďakujem.
a_je_to
18.06.13,09:36
Áno, podľa § 17/19 a § 21/2 ZoDP to po zaplatení môžeš účtovať do daňových výdavkov, je to zmluvná pokuta, alebo poplatok.
AntekaK
18.06.13,10:14
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
AntekaK
18.06.13,11:51
A ešte podobná otázka - faktúra vystavená v zmysle platných zmluvných podmienok - plyn - vyfakturované nedočerpanie množstva - porušenie zmluvných podmienok - (z dôvodu ukončenia živnosti) - dám tiež do daňových výdavkov? Keďže je uvedené, že zmluvné podmienky - tak si myslím, že tiež do daňových výdavkov.
a_je_to
18.06.13,11:59
toto tak dôverne nepoznám, ale podľa opisu vyzerá, že áno, do daňových. Len sim myslím, že tam maklo byť predčasné ukončenie zmluvy zo strany odberateľa, bez sankcie, ale nie som si istý.