Zablacky1212
18.06.13,09:41
Dobrý deň,
po bývalej účtovníčke mi prebrala agendu iná a tá pôvodná :-D účtovníčka už tretí mesaic naťahuje a nie je schopná odovzdať účtovníctvo za obdobie 1-3/2013. Je problém ak si nová účtovníčka začala číslovať pokladňu a interné doklady od 1? Keďže nemala info od bývalej účtovníčky a podať DPH bolo potrebné. Zas tých dkladov nie je málo na to aby to prečíslovala keď sa tá dobrá žena zbadá a vráti mi účtovníctvo.
ingrid.stelarova
18.06.13,10:02
podľa zákona o účtovníctve §7 v priebehu účtovného obdobia by sa nemali meniť účtovné zásady a metódy, ale zase v tom istom § ods. 4 je, že ak nastane skutočnosť, ktorá by zabraňovala, alebo obmedzovala pokračovanie činnosti, musí použiť zodpovedajúci spôsob účtovania.
Zablacky1212
18.06.13,10:06
Takže týmto by sa to dalo obhájiť ale predpokladám, že by to chcelo mať potom preberacie protokoly s presným dátumo kedy bolo reálne účtovníctvo prebrané.
ingrid.stelarova
18.06.13,10:16
iste a taktiež spomenúť uvedené aj v účtovnej závierke