ivetal
18.06.13,12:38
Dobrý deň,

mohli by ste mi poradiť, či postupujem správne pri tomto probléme? Sro mala v majetku automobil, ktorý čiastočne obstarala na spotrebný úver. Úverová čiastka bola vedená na účte 479xx. Automobil sa rozhodla predať, uzatvorila Zmluvu o prevode spotrebného úveru na nového majiteľa, ktorý bude pokračovať v splátkach. Na tento prevod som vystavila faktúru vo výške zostávajúcej časti splátok - otázka je či treba k tejto sume prirátať DPH - a zaúčované je 311xx/641xx. Interným dokladom bol zaúčtovaný prevod Zmluvy o spotrebnom úvere ako 479xx/311xx. Prosím o názor, či má byť pripočítaná DPH a či je účtovanie správne. Ďakujem.
KEJKA
19.06.13,06:05
okrem zmluvy o prevode úveru musela uzatvoriť aj K-P zmluvu na predaj auta. Prípadne aj vystaviť faktúru - na nej bude DPH.
peniaze však nedostane, resp. nedostane v plnej výške, lebo zmluvou o prevode úveru sa nadobúdateľ auta zaviazal zvyšok úveru splatiť. Toto je finančné vyrovnanie, ktoré s DPH už nesúvisí.
takže
311/641 je predaj
541/082 je odpis ZC a súčasne 082/022 vyradenie v NC
479/311 - zápočet na základe zmluvy o prevode úveru
221/311 - prípadný doplatok
KEJKA
19.06.13,06:43
ivetal
19.06.13,07:45
Otázku som nechcela zadať duplicitne, bol to omyl.
ivetal
19.06.13,07:50
Áno, je aj zmluva medzi K-P na predaj auta. Zistila som, že suma, ktorou bol automobil financovaný zo spotrebného úveru bola aj s DPH /teda celková cena s DPH bola rozdelená na dve časti, jednu platil kupujúci a druhá bola úverovaná/ . Zostávajúca časť, ktorú preberá nový majiteľ je teda tiež s DPH a podľa mňa by teda na faktúre mala byť uvedená tiež suma s DPH /tá, ktorú má uhradiť nový majiteľ/.
KEJKA
19.06.13,13:34
na faktúre bude predajná cena plus DPH. Skutočnosť, že sa súčasne zhoduje so zvyškom úveru, je nepodstatná.