Replasťačka
18.06.13,12:58
Bol nám ( platcovi dph ) dodaný tovar z CZ od platiteľa dph - vodomerné šachty, ktoré po montáži vodomera netesnili - pretekala voda . Po súhlase od dodávateľa sme ako predajca tohto tovaru závadu odstránili na svoje náklady v dvoch prípadoch, pretože už boli zabudované .
Ostatné sme reklamovali.
Firme CZ potrebujem fakturovať predmetné náklady - dopravné, použitý materiál, prípadne mzda nášho pracovníka, len neviem, či sa aj na túto službu vzťahuje prenesenie daňovej povinnosti, tieto práce boli prevedené v našej republike, miesto dodania je v tuzemsku.
Poradíte mi ? Ďakujem.
Chrusťa
18.06.13,14:14
Mne sa vidí, že v tomto prípade sa bude posudzovať podľa zákl. pravidla §15 ods.1 a fakturovať budete bez DPH s prenesením daň. povinnosti. Avšak nech sa vyjadria ešte ďalší...
Replasťačka
19.06.13,11:45
Chcela som to riešiť tak, ako píšete, ale stále váham.