Zuna 40
18.06.13,13:59
Dobrý deň, v 5/2013 sme predali tovar do ČR, takže sme mali povinnosť poslať súhrnný výkaz k DPH. Teraz keď je už neskoro som našla že keď je to do 100 000 Eur stačí poslať štvrťročne. My sme mesačný platitelia DPH a tak som aj súhrnný výkaz poslala za 5/2013 aj keď hodnota tovaru bola len 715 Eur. Je to chyba keď som to poslala teraz a nie po skončení štvrťroku? Máme odteraz povinnosť posielať mesačne súhrnný výkaz ? Alebo niekedy keď budeme niečo predávať napr. do ČR môžme ho poslať štvrťročne? Poprosím o radu.
Tweety
18.06.13,14:00
Pri predaji tovaru je hranica, ak sa tá neprekročí, podáva sa kvartálny SV.

§80
(2) Platiteľ môže podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, ak hodnota tovarov podľa odseku 1 písm. a) až c) nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 100 000 eur; možnosť podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok prestáva platiť od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom hodnota tovarov podľa odseku 1 písm. a) až c) presiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku hodnotu 100 000 eur, a platiteľ je povinný podať súhrnný výkaz osobitne za každý kalendárny mesiac príslušného kalendárneho štvrťroka.
Zuna 40
18.06.13,14:08
Mne sa jedná o to že keď som súhrnný výkaz už poslala na DÚ za 5/13 aj keď sme neprekročili hranicu 100 000 eur za kvartál , či od teraz máme povinnosť posielať mesačne súhrnný výkaz už vždy mesačne alebo môžeme zase štvrťročne. Ďakujem za odpoveď.
Tweety
18.06.13,14:12
Nie, podávaš kvartálne.
Zuna 40
18.06.13,14:17
čiže z odpovede to chápem tak že ak budeme najbližšie yvážať tovar napr. do ČR podávam do 100 000 eur kvartálne a nemám povinnosť odteraz už len mesačne-keď som to teraz poslala vlastne mesačne. Nemám so súhrnným výkazom skúsenosti preto si to takto overujem.Ďakujem za pochopenie.