Onko
18.06.13,15:00
Máme jednoduché účtovníctvo, platca DPH. V pohľadávkach evidujeme neuhradenú faktúru, odberateľ už neexistuje, s.r.o. bola vymazaná z obchodného registra. Ako sa teraz správne vysporiadať s touto pohľadávkou? Môžem faktúru jednoducho z pohľadávok vymazať? Ďakujem!
Tweety
18.06.13,15:01
Nie, to určite nie, jednoducho vymazať ju nemôžeš.
Onko
18.06.13,15:03
Som si aj myslel, preto sa tu dopytujem o rady :)
lubko6394
18.06.13,16:38
Vystavíš dobropis, pošleš doporučene odrátaš si DPH, a hlavne nesmieš prebrať nedoručiteľný dobropis od tety poštárky.
Tweety
18.06.13,16:42
takto určite nie
cservice
18.06.13,17:06
Jednoducho to bude mínus v príjmoch, ak firma už neexistuje. V JU pohľadávka nepatrí do zdaniteľných príjmov a neuhradené faktúry sa evidujú pre prehľad o neplatičoch. Treba vystaviť interný záznam o príčine neuhradenia faktúry a uložiť v účtovných dokladoch.
siso
20.06.13,07:05
A do kedy bude potom vlastne v evidencii?Pri inventarizácii FO zistila, že odberateľ zanikol( aj výmaz z OR), v rámci uzávierkových prác posúdi či predmetná pohľ.spĺňa alebo nespĺňa podmienky dodanenia(par.19 odst.2písm.h) ZDP a podľa postupov JÚ rozhodne o trvalom upustení od vymáhania a pohľadávku odpíše v rámci uzávierkových prác z knihy pohľadáviek. Tento postup nie je správny?