AntekaK
18.06.13,18:55
Živnostník - FO využíva na podnikanie budovu, ktorá patrí jeho rodičom. Na základe čoho si môže uplatňovať daňové výdavky na prevádzku budovy - plyn, elektrina, voda? Musí s rodičmi uzatvoriť zmluvu o prenájme nebytových priestorov, mohlo by byť dohodnuté, že nájomné bude bezplatné? Sú rodičia povinní sa zaevidovať na daňovom úrade - ak sú vlastníkmi obidvaja, tak obidvaja? Ďakujem.
KEJKA
19.06.13,06:00
zmluva o prenájme, obaja rodičia sa musia registrovať na DU
média si nechaj prepísať na seba-na firmu.
Alebo NZ uzatvor tak, že nájomné bude vo výške prevádzkových nákladov súvisiacich s tvojou činnosťou, t.j. v nájme rodičom preplatíš náklady na média, nezabudni však aj napr. na daň z nehnuteľností, odvoz smetí apod.
AntekaK
28.06.13,07:06
Ďakujem za odpoveď. Ešte sa chcem spýtať, na registráciu existuje predpísané tlačivo alebo sa napíše list. Musím to stihnúť asi dnes, ak je prenájom od 16.5.2013. Ak by sa mi to nepodarilo, mohli by sme to urobiť tak, že by sme uzavreli zmluvu od júna a potom by sa registrovalo do konca júla? Ďakujem.
tictac7
28.06.13,07:50
tlačivo na registráciu fyzickej osoby nájdeš tu:
http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/tlaciva_danovych_priznani/data/registracia_dzp_fo.pdf

Povinnosť zaregistrovať sa je do 30 dní od začatia prenajímania nehnuteľnosti.
AntekaK
28.06.13,09:01
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
AntekaK
30.07.13,19:18
Neviete aký je postih, keď sa nestihnem zaregistrovať do 30 dní?