vierka.vieročka
19.06.13,08:50
v JÚ som do PD zaúčtovala: ako osobný vklad -príjem do pokl. -príjmový pokl.doklad a druhý zápis: ako prev.réžia- ako výdavkový pokl.doklad, nakoľko platil SZČO zo svojho osob.účtu kkartou, je to takto správne zaúčtované ?
L-M
19.06.13,10:27
No neviem ,ja osobne by som to zaúčtovala cez ID v uzáv.operáciach - samozrejme ak tento výdavok má súvis s podnikaním a priložila výpis z účtu. Nepíšete ešte či SZČO je alebo nie je platca DPH.